Ξυλουργικές εργασίες και επισκευές σκάφους και ιστιοπλοϊκού
1. Ξυλουργικές εργασίες σκάφους
Μασκάρισμα και τοποθέτηση εξωτερικού περιφερειακού λάστιχου
2. Μασκάρισμα και τοποθέτηση εξωτερικού περιφερειακού λάστιχου
Ρίξιμο λάστιχων σκάφους
3. Ρίξιμο λάστιχων σκάφους
Τοποθέτηση εξωτερικού περιφερειακού λάστιχου σφραγίσματος σκάφους
3. Τοποθέτηση εξωτερικού περιφερειακού λάστιχου σφραγίσματος σκάφους
Τοποθέτηση λάστιχων κουβέρτας σκάφους
4. Τοποθέτηση λάστιχων κουβέρτας σκάφους
Τοποθέτηση λάστιχων κουβέρτας σκάφους
5. Τοποθέτηση λάστιχων κουβέρτας σκάφους
Τοποθέτηση λάστιχων κουβέρτας σκάφους
6. Τοποθέτηση λάστιχων κουβέρτας σκάφους