Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους (πριν και μετά)
1. Ξυλουργικές εργασίες (πριν και μετά)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους (πριν και μετά)
2. Ξυλουργικές εργασίες (πριν και μετά)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους (πριν και μετά)
3. Ξυλουργικές εργασίες (πριν και μετά)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους (πριν και μετά)
4. Ξυλουργικές εργασίες (πριν και μετά)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους (πριν και μετά)
5. Ξυλουργικές εργασίες (πριν και μετά)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους (πριν και μετά)
6. Ξυλουργικές εργασίες (πριν και μετά)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους (πριν και μετά)
7. Ξυλουργικές εργασίες (πριν και μετά)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους (πριν και μετά)
8. Ξυλουργικές εργασίες (πριν και μετά)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους (πριν και μετά)
9. Ξυλουργικές εργασίες (πριν και μετά)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους (πριν και μετά)
10. Ξυλουργικές εργασίες (πριν και μετά)
Αποτύπωση κουβέρτας για τη δημιουργία νέου καταστρώματος
11. Αποτύπωση κουβέρτας για τη δημιουργία νέου καταστρώματος
Αποτύπωση κουβέρτας για τη δημιουργία νέου καταστρώματος
12. Αρ. διάδρομος νέου καταστρώματος
Επισκευή - τοποθέτηση καινούργιου καταστρώματος σε mega yacht
13. Καινούργιο κατάστρωμα σε Mega Yacht (1)
Επισκευή - τοποθέτηση καινούργιου καταστρώματος σε mega yacht
14. Καινούργιο κατάστρωμα σε Mega Yacht (2)
Κατασκευή κουβέρτας σκάφους
15. Κατασκευή κουβέρτας σκάφους
Κατασκευή νέας κουβέρτας σκάφους
16. Κατασκευή νέας κουβέρτας σκάφους
Κατασκευή νέας πλατφόρμας μπάνιου σκάφους
17. Κατασκευή νέας πλατφόρμας μπάνιου σκάφους
Κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού
18. Κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού
Λεπτομέρεια καταστρώματος ιστιοπλοϊκού
19. Λεπτομέρεια καταστρώματος ιστιοπλοϊκού (1)
Λεπτομέρεια καταστρώματος ιστιοπλοϊκού
20. Λεπτομέρεια καταστρώματος ιστιοπλοϊκού (2)
Νέα καφασωτά πλατφόρμας μπάνιου
21. Νέα καφασωτά πλατφόρμας μπάνιου
Νέο τμήμα κατάστρωμα σκάφους σε μορφή pnel
22. Νέο τμήμα κατάστρωμα σκάφους σε μορφή pnel
Νέο τμήμα κατάστρωμα σκάφους σε μορφή pnel
23. Νέο κατάστρωμα σκάφους
Νέο τμήμα κατάστρωμα σκάφους σε μορφή pnel
24. Νέο κατάστρωμα σκάφους
Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού
25. Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού (1)
Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού
26. Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού (2)
Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού
27. Νέο κατάστρωμα σκάφους
Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού
28. Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού (5)
Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού
29. Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού (6)
Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού
30. Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού (8)
Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού
31. Νέο κατάστρωμα ιστιοπλοϊκού (9)
Νέο κατάστρωμα φουσκωτού σκάφους
32. Νέο κατάστρωμα σκάφους
Νέο κατάστρωμα φουσκωτού σκάφους
33. Νέο κατάστρωμα σκάφους
Νέο κατάστρωμα φουσκωτού σκάφους
34. Νέο κατάστρωμα σκάφους
Νέο κατάστρωμα φουσκωτού σκάφους
35. Νέο κατάστρωμα σκάφους
Νέο κατάστρωμα φουσκωτού σκάφους
36. Νέο κατάστρωμα τοποθετημένο
Νέο κατάστρωμα φουσκωτού σκάφους
37. Νέο κατάστρωμα φουσκωτού σκάφους (1)
Νέο πρύμνιο τμήμα καταστρώματος σκάφους
38. Νέο πρύμνιο τμήμα καταστρώματος σκάφους
Νέο τμήμα καταστρώματος ιστιοπλοϊκού
39. Νέο τμήμα καταστρώματος ιστιοπλοϊκού
Πλώριο τμήμα νέου καταστρώματος σκάφους
40. Πλώριο τμήμα νέου καταστρώματος σκάφους
Πλώριο τμήμα νέου καταστρώματος σκάφους
41. Πλώριο τμήμα νέου καταστρώματος σκάφους
Προετοιμασία ημιέτοιμου καταστρώματος
42. Προετοιμασία ημιέτοιμου καταστρώματος
Προετοιμασία τοποθέτησης panel διαδρόμου
43. Προετοιμασία τοποθέτησης panel διαδρόμου
Τμήμα νέου καταστρώματος σκάφους
44. Τμήμα νέου καταστρώματος σκάφους
Τμήμα νέου καταστρώματος σκάφους
45. Τοποθέτηση τμήματος διαδρόμου
Τμήμα νέου καταστρώματος σκάφους
46. Τοποθέτηση ημιέτοιμου πάνελ πλατφόρμας μπάνιου
Τοποθέτηση ημιέτοιμου καταστρώματος
47. Τοποθέτηση ημιέτοιμου καταστρώματος
Τοποθέτηση ημιέτοιμου καταστρώματος
48. Τοποθέτηση ημιέτοιμου καταστρώματος
Τοποθέτηση καταστρώματος σκάφους
49. Τοποθέτηση καταστρώματος σκάφους
Τοποθέτηση καθισμάτων στο cockpit
50. Τοποθέτηση καθισμάτων στο cockpit
Τοποθέτηση ημιέτοιμου καταστρώματος
51. Τοποθέτηση ημιέτοιμου καταστρώματος