Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
1.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
2.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
4.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
5.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
6.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
7. Δημιουργία καφασωτού κουτιού σκάφους
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
8. Δημιουργία καφασωτών κουτιών σκάφους
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
9. Δημιουργία κουτιού σκάφους
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού - Κατασκευή γραφείου σε καμπίνα σκάφους
10. Κατασκευή γραφείου σε καμπίνα σκάφους
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
11. Κατασκευή καναπέ σκάφους
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
12. Κατασκευή καναπέ σκάφους (2)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
13. Κατασκευή κουτιού - ραφιού σαλονιού σκάφους
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
14. Κατασκευή ξύλινου τελάρου HUTCH
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
15. Κρεμαστό κρεβάτι σκάφους
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
16. Κρεμαστό κρεβάτι σκάφους (1)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
17. Κρεμαστό κρεβάτι σκάφους (2)
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
18. Πλαϊνές πόρτες σκάφους