Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
1.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
2.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
3.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
4.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
5.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
6.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
7.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
8.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
9.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
10.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
11.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
12.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
13.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
14.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
15.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
16.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
17.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
18.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
19.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
20.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
21.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
22.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
23.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
24.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
25.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
26.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
27.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
28.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
29.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
30.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
31.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
32.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
33.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
34.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
35.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
36.

Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
37.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
38.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
39.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
40.
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
41. Κατασκευή νέου σκάφους
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
42. Κατασκευή πλώρης σκάφους FORNA 37
Ξυλουργικές εργασίες κατάστρωμα σκάφους και ιστιοπλοϊκού
43. Αρχικό στάδιο κατασκευής FORNA 37