Ξυλουργικές εργασίες και επισκευές σκάφους και ιστιοπλοϊκού
1. Κατασκευή νέων κουπαστών σκάφους
Κατασκευή και τοποθέτηση νέας κουπαστής
2. Κατασκευή και τοποθέτηση νέας κουπαστής
Κατασκευή κουπαστής σκάφους
3. Κατασκευή κουπαστής σκάφους
Κατασκευή κουπαστής σκάφους
3. Κατασκευή κουπαστής σκάφους
Νέο τμήμα κουπαστής σκάφους
4. Νέο τμήμα κουπαστής σκάφους